Projekty EFS - Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie


Projekty EFS

Powiatowy Urz ą d Pracy w Parczewie zaprasza do udziału w Projekcie „PIERWSZY KROK DO BIZNESU" współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego   na podstawie umowy  ramowej nr POKL.06.02.00-06-019/13  z dnia 17.04.2014r. Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie rozpoczął  rekrutację do projektu systemowego           „W KIERUNKU ZATRUDNIENIA" realizowanego w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.   Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę