Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie rekrutacji na szkolenie Spawanie w osłonie dwutlenku węgla metodą MAG (135)

Informujemy, że proces rekrutacji na szkolenie  " Spawanie w osłonie dwutlenku węgla metodą MAG (135)" został zakończony w dniu 23.05.2017 r. Informacje szczegółowe na temat możliwości dofinansowania podnoszenia kwalifikacji jak również aktualnej oferty szkoleń grupowych można uzyskać w Powiatowym...

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy"

Fundacja „Fundusz Inicjatyw" realizuje projekt "Aktywni na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. W ramach projektu proponujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:  są osobami...

Postaw na siebie! Podnieś swoje kwalifikacje!

Ostatnie miejsce na szkolenie: Spawanie w osłonie dwutlenku węgla metodą MAG (135) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie parczewskim(III)"skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 30 r.ż. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie, posiadających II profil pomocy , ...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie z siedzibą przy ul. Bema 2, 21-200 Parczew zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację i...

Nabór wniosków o organizację stażu ze środków PFRON

POWIATOWY URZĄD PRACY informuje iż dysponuje środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonymi na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu na organizacje stazu dla 2 osób poszukujących...

Nabór wniosków na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: - dla 7 osób w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje o naborze wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla: 6 osób w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w dniach 29.05.2017 r.–  09.06. 2017 r.* *Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą...

OFERTY PRACY SEZONOWEJ DO HOLANDII

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje o posiadaniu ofert pracy sezonowej do Holandii. Oferty te dotyczą zatrudnienia w okresie letnim w charakterze pracownika produkcji przy sortowaniu i pakowaniu warzyw oraz pracownika rolnego przy uprawie i zbiorach warzyw i owoców.

Rekrutacja na szkolenie SPAWANIE w osłonie CO2 metodą MAG(135)

Bezpłatne szkolenie Spawanie w osłonie dwutlenku węgla metodą MAG (135) Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu o zgłaszanie się do pok. 16 lub do swojego doradcy klienta. Ilość miejsc jest ograniczona. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie...

Wyświetlanie 101 - 110 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę