Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Przyjmowanie wniosków od 16.08.2017 r. do 25.08.2017 r. Szczegółowe informacje w załączeniu. Wnioski dostepne są na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie z siedzibą przy ul. Bema 2, 21-200 Parczew zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert szkoleniowych na organizację i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej „Prawo jazdy kat C+E"*dla osoby, która posiada prawo jazdy kat. C

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie z siedzibą przy ul. Bema 2, 21-200 Parczew zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert szkoleniowych na organizację i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 5 osób bezrobotnych „Prawo jazdy kat C+E”* *dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C

Informacja - RATOWNIK WODNY

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie we współpracy z Kompleksem Sportowo-Rekreacyjnym JELONEK Przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Polna 34 w Parczewie poszukuje osoby bezrobotnej posiadającej odpowiednie predyspozycje zawodowe, zarejestrowanej w PUP w Parczewie zainteresowanej podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zdobyciem uprawnień oraz...

NABÓR OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIE "OPERTOR WÓZKA JEZDNIOWEGO"

Powwiatowy Urząd Pracy w Parczewie prowadzi zapisy osób bezrobotnych na szkolenie grupowe "OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO"   w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy  w powiecie parczewskim  (III)" Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz kryteriach...

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Przyjmowanie wniosków od 21.07.2017 r. do 04.08.2017 r. Dodatkowe informacje znajduja się w załączniku.

INFORMACJA

Informacja w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków na działalność gospodarczą dla osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych jako poszukujące pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje o naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: -   dla 1  osoby niepełnosprawnej niepozostającej w zatrudnieniu  zarejestrowanej jako osoba poszukująca pracy w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

SPOTKANIE INFORMACYJNE

„Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie z siedzibą przy ul. Bema 2, 21-200 Parczew zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy oraz wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa...

Wyświetlanie 91 - 100 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę