Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje o otwartym naborze wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej od dnia 21.08.2017 r. (maksymalna kwota dofinansowania 20.000,00 zł)

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje o otwartym naborze wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy od dnia 21 sierpnia 2017 r. (maksymalna kwota dofinansowania 20.000,00 zł)

Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie

Zwracamy się do Państwa z informacją o realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych.

NABÓR OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIE "EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV"

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie prowadzi zapisy osób bezrobotnych na szkolenie grupowe "EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV" w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie parczewskim (III)" Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz kryteriach naboru na szkolenia dostępne są pod...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegajacego na działaniach z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w...

Wykaz porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie zaprasza do udziału w poradach grupowych. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokonanie zgłoszenia osobiście w PUP w Parczewie w pok. 7. Szczegółowych informacji można  uzyskać pod nr tel. 83 3551630 wew. 27 Wykaz porad grupowych planowanych w IV kwartale 2017 r. w załączniku. ...

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony...

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie z siedzibą przy ul. Bema 2, 21-200 Parczew zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację i przeprowadzenie szkolenia...

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

Informacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego o rekrutacji na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy.

Informacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego o rekrutacji na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 78 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę